Skip to main content

Wybór Redakcji, 2019

Veykselbauma Diplococcus

Veykselbauma Diplococcus

(A. Weichselbaum, 1845/20, austriackiego patologa) cm. Pneumococcus. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984