Skip to main content

Sfigmokardiohronograf

(przestarzałe ;. Sfigmo- + greckiego . kardia serce + Chronograf, syn. sfigmohronograf) urządzenie do równoczesnego zapisu impulsu serca i tętna tętnicy obwodowej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984