Skip to main content

AGESIPOLID iII

Król z klanu Agidów, który rządził w Lacedaemon 219-215. BC Son of Agesipolis. Po nadejściu wiadomości o śmierci króla Kleomenesa w Egipcie, Eforowie założyli króla Agesipolis, który był jeszcze w dzieciństwie. W opiekunach królewskich wybrano Kleomenesa, syna Cleombrota i brata Agesipolis (Polibiusz: 3, 35).

Wszyscy monarchowie świata. - Akademik. 2009.