Skip to main content

AGIS i

Legendarny król rodziny Agidów, który rządził w Lakonii w XI wieku. BC Son of Evrisfen. Agis pozbawił równość helotów i nakazał im oddać hołd Sparcie. Tak więc wszystkie inne plemiona przestrzegały Spartan, oprócz Eleanów, którzy posiadali Gelosa. Eleanie zostali pokonani po powstaniu. Zabrali miasto przez życie w czasie wojny, a skazany mieszkańców do niewoli, z pewnymi zastrzeżeniami, że właściciel niewolników nie wolno albo pozwolić mu odejść za darmo lub sprzedać za granicę. Wojnę tę nazwano wojną przeciwko helotom. Można powiedzieć, że Agis i jego asystenci byli tymi, którzy wprowadzili instytut helotów. Lacedemonianie uważali heloty za coś w rodzaju niewolnika państwowego, wyznaczając im pewne miejsce zamieszkania i specjalne dzieła (Strabo: 8; 5; 4).

Wszyscy monarchowie świata. - Akademik. 2009.