Skip to main content

Alcetas I, król Molossowie

King of rodzaju Molossowie Pirridov, który panował w Epiru w 361 BC Syn Tarippy (Plutarch: "Pyrrhus", i).

Wszyscy monarchowie świata. - Akademik. 2009.