Skip to main content

Wszyscy władcy świata

Bloch prawo

(M. Bloch, 1885/25, fr. lekarz) pozycja zgodnie z którym subiektywnym odczuciem jasności krótki błysk światła zależy w pewnej mierze nie tylko od wielkości fizycznej jasności, ale również na czas trwania epidemii. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc.