Skip to main content

AMORIAN DYNASTY

dynastii bizantyjskiej, rządzącej w 820-867 roku.

Wszyscy monarchowie świata. - Akademik. 2009.