Skip to main content

ANAKSIDAM

Legendarny król Spartan z rodzaju Evripontidov, który rządził w VII. BC Syn Zavkzidam. Kiedy Anaksidame Messenians byli opuścić Peloponezu sekund pokonany w wojnie z Spartan (Pausanius: 3; 7).

Wszyscy monarchowie świata. - Akademik. 2009.