Skip to main content

Próbka Surmovaya

- Metoda diagnostyczna leiszmaniozy trzewnej, na podstawie tworzenia zawiesiny po dodaniu surowicy krwi pacjenta do świeżo przygotowanego roztworu preparatów antymonu (Chopra SYN Gupta sondy.); rodzaj próbek koagulacyjnych.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984