Skip to main content

Arefleksja

(arefleksja a + reflex) brak jednego lub więcej odruchów: z powodu naruszenia integralności łuku refleksyjnego lub efektu hamującego wyższych części układu nerwowego. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984