Skip to main content

Arenawirusów

(arenawirusów;. Łacińskiej areny piasku + wirusy) rodzaj wirusów RNA o średnicy wirionu 50-300 nm, , gospodarze - i kręgowców bezkręgowce; niektóre gatunki są chorobotwórcze dla ludzi; typowym gatunkiem jest wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984