Skip to main content

Aretoterapiya

(aretotherapia ;. Arete grecką cnoty, godności + Therapy) metodę psychoterapii nerwic, opartego na społecznej i etycznej reedukacji, której celem jest stworzenie pacjenta nasycona społecznej ideałów perspektyw i nastawienia do życia.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984