Skip to main content

Jednostka Aristovskaya

urządzenia do hodowli mikroorganizmów beztlenowych, które są zamontowane w termostacie metalowego walca hermetycznie z nakrętką (w M. Aristovskaya, 1882-1950, Radzieckiego Microbiology and Immunology.): A. startowego. w nim umieszczony jest chemiczny pochłaniacz tlenu.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984