Skip to main content

Aristovskaya - Fanconiego reakcji

(historia VM Aristovskaya, 1882/50 radziecki mikrobiologii i immunologii :. G. Fanconiego, str 1892 Swiss franków pediatra ..) uczulenie doskórne próbka z zawiesiną martwego paciorkowców zidentyfikować stan alergii w odzyskaniu od szkarlatynę.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984