Skip to main content

Wspólne pierścienno-tarczową

(articulatio cricothyroidea, PNA, articulatio cricothyreoidea BNA, articulus cricothyreoideus, JNA) Połączenie pomiędzy cricoid blaszki i dolnej chrząstki róg tarczycy umożliwiającego przepływ tej ostatniej wokół osi poprzecznej w krtani.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984