Skip to main content

Wyrostki stawowe górne i dolne

(wyrostek articulares superioreset INFERIORES, PNA BNA: wyrostek articulares cranialis i caudalis, JNA) sparowane wystające kości, na górnych i dolnych powierzchniach kręgowego łuku, usytuowanych za górnych i dolnych kręgów wycinki i powierzchni nośnej stawów uczestniczenia w tworzeniu stawy międzykręgowe.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984