Skip to main content

Metoda Berg

(WN Berg) Sposób wykrywania kwasu mlekowego w soku żołądkowym, w oparciu o tworzenie się jasno żółty kolor, kiedy wchodzi w interakcję z chlorkiem żelazowym w obecności kwasu solnego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984