Skip to main content

Bergonie - Tribondeau typowo

(JA Bergonié, 1857/25. , Francuski lekarz: LMFA Tribondeau, 1872-1918, francuski lekarz) Bergon jest prawem.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984