Skip to main content

Sprzęgło

geny - relacja między genami, wyłączenia lub ograniczenia możliwości ich niezależnego dziedziczenia i spowodowane przez geny zlokalizowane w tym samym chromosom.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984