Skip to main content

TR

TR (angielski koncern.) - najczęściej nowoczesna forma nowoczesnego stowarzyszenia przedsiębiorstw przemysłowych, transport, handel, banki, instytucje badawcze, ośrodki szkoleniowe, Miejsca testowe na podstawie łączenia i dywersyfikacji produkcji. Obawy charakteryzują zdecentralizowany system zarządzania przedsiębiorstwami (główne grupy produktów i regiony), duża ilość dostaw wewnątrz firmy; Z reguły inwestycje kapitałowe, badania i rozwój oraz finanse są w nim scentralizowane.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.