Skip to main content

Cryptophytes

cryptophytes (od krypto ... i greckiej Phyton -. Roślin) - instalacje, w których wznowienie nerki są w glebie (geofitów) lub pod wodą (hydrofitów). Rodzaj formy życia roślin.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.