Skip to main content

Suszenie piekarnik

komorze z kontrolowaną ogrzewania, przeznaczoną do odparowania wilgoci z jakichkolwiek przedmiotów i substancji, w temperaturze 40-200 °; jest stosowany w praktyce laboratoryjnej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984