Skip to main content

Elektroforetycznego testy skórne

1), sposób do badania odpowiedzi naczyń krwionośnych na podstawie elektroforezy na niektóre substancje aktywne fizjologicznie (na przykład, epinefryna, acetylocholina, histaminy) z dalszej oceny lokalnych zmian w skórze; 2) Metoda oceny wrażliwości organizmu na pewne leki oparte na tej elektroforezy roztworu podłoża, po czym oceny lokalnych zmian w skórze.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984