Skip to main content

Sferolitu nasadowej

(spherolithus epiphysialis, lpjg) umieszczony w szyszynki miąższu (nasady) wytwarzanie gęstej laminowanej kuli, składającej się głównie z fosforanów i węglanów wapnia.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984