Skip to main content

Badanie episologiczne

kompleksowy sposób badania zakaźna wybuch w celu ustalenia źródła infekcji, czynniki i sposoby ich przenoszenia, granice wybuchu choroby, a także ocena możliwości wystąpienia powiązanych chorób ludzi.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984