Skip to main content

Epizootology

(epizootycznymi + gr. Nauk logo nauka) dziedzina medycyny weterynaryjnej, która bada proces epizootycznej oraz opracowania środków zwalczania chorób zwierząt i zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984