Skip to main content

Epizootycznego

I epizootycznego (grecki onego w w m + Zoon zwierząt). występowania choroby zakaźnej dla zwierząt jest znacznie wyższy niż w normalnych dla danego poziomu terytorium zobacz proces Epidemic . II epizootycznego (epizootia ;. + grecki epi Zoon zwierząt) występowania choroby zakaźnej dla zwierząt jest znacznie wyższy niż w normalnej częstości występowania w przestrzeni.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984