Skip to main content

Sposób Epstein

(D.B. Epstein 1889/35 radziecki parazytologii i protozoologia) Sposób identyfikacji specyficznych granulocyty zbóż, w oparciu o reakcję peroksydazy.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984