Skip to main content

Ek-

( ekz- ;. grecki ek-, ex-) przedrostek oznaczający „poza, ponad wszystko.”

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984