Skip to main content

Equivariant

(łac. Poziom Aequus współmierne, równe) złożonych słów złożonych, oznaczających "równy", "równorzędny".

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984