Skip to main content

Equifinal

(equivariant + łac. Finalis końcowe) podobieństwo psychopatologiczne przejawy inna choroby psychiczne na końcowych etapach ich rozwoju.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984