Skip to main content

Erba - Charcot - choroba Shtryumpellya

. (W H. Erb, 1840-1921, niemieckim neurologów ;. E. AGG Strumpell, 1853-1925, niemieckim neurologów; JM Charcota, 1825-1893, francuski neurolog) cm. Strympell spastyczne paraplegia.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984