Skip to main content

Erba - Foerster - Barre - Lowenstein reflex

(The W H. Erb, 1840/21, niemieckie neurologist .. O. Foerster, 1873/41, niemieckie neurologist, JA-Barre, 1880/67 , Francuski neurolog, O. Loevenstein, urodzony w 1889 roku, niemiecki neurolog) Odruch biceps femoris (Reflex).

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984