Skip to main content

Erba - choroba Goldflama

(szer H. Erb, 1840-1921 .. , niemiecki neurolog; SV Goldflam, 1852-1932, polski neurolog) cm. Myasthenia gravis.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984