Skip to main content

Choroba Erba

(W. N. erb, 1840-1921, niemiecki neurologist) 1), zob. miopatii młodzieży, 2) cm. porażenie spastyczne rdzenia (porażenie).

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984