Skip to main content

Ergasia

(gr. Ergasia praca, działania, aktywności) jedność skoordynowane i celowy praca wszystkich funkcji fizycznych i psychicznych naruszeń, które niektórzy psychiatrzy zagraniczne czerpią różnych zaburzeń psychopatologicznych.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984