Skip to main content

Ergasiophobia

(ergasiophobia ;. grecki praca Ergasia, działanie, aktywność + Fobia) obsesyjny strach - strach przed popełnieniem jakiegokolwiek ruchu lub działania.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984