Skip to main content

Ergo-

(grecki ergon, case, action, activity) złożona część złożonych słów, oznaczająca "odniesienie do pracy, działania, działania".

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984