Skip to main content

Ergograf

(ergodyczny + Gr. graphō rekord) metoda do badania procesów zmęczenia i innych aspektów aktywności mięśni, na podstawie graficznego zapisu częstotliwości i amplitudy ruchów palców lub zginając rękę w łokciu podczas podnoszenia ładunku do pewnej wysokości.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984