Skip to main content

Ergometer

(BR + ergodyczny metreō mierzona w celu ustalenia). jest urządzenie do pomiaru i dozowania Human pracy mechanicznej w określonych ruchach obciążenia .; jest stosowany w fizjologii medycyny pracy i sportu. Erkometr rowerowy - patrz: Veloergometer. Ergometr grawitacyjny E. , za pomocą którego mierzy się lub dozuje pracę wykonaną w celu przezwyciężenia dotkliwości zniesionego ładunku. Ergometr jest bezwładnościowy - E. , za pomocą którego mierzy się lub dozuje pracę poświęconą obrotowi ciała o określonej masie.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984