Skip to main content

Ergospirometry

( ergodyczny + ac. spiro oddychać + gr. środek metreō określić) Sposób badania zewnętrznego oddychania mierzona minut objętości wentylacji płuc i zużycia tlenu w dozowanej obciążenia fizycznego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984