Skip to main content

Rojnica

(ergotismus; francuski sporyszu. sporyszu) zatrucie wynikające z zastosowania ziarna spożywczego zawierającego zanieczyszczeń sklerocję z grzyba Claviceps purpurea (rogi ergotaminy).

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984