Skip to main content

Indeks Erismann

(O. F. Erismann, 1842-1915, higienistki krajowe) antropometryczne wskaźnik rozwoju fizycznego, który stanowi różnicę pomiędzy długością obwodu klatki piersiowej i połowy wysokości korpusu (wzrostu).

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984