Skip to main content

Erysiphake

(GK erysis rozciągania ekstrakcji + phakos soczewica, obiektywu). narzędzie wewnątrztorebkowe zaćmy; jest miniaturową metaliczną filiżanką, podłączoną do źródła podciśnienia, nałożoną na przednią powierzchnię soczewki i zassaną do niej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984