Skip to main content

Erlacher neurotyzmu mięśni

(PJ Erlacher, str. 1886, austriacki ortopedycznego) przeszczep klapy mięśni na nogę zdrowej sparaliżowanych mięśni w sąsiedztwie w celu przywrócenia funkcji ten ostatni ze względu na powstawanie nerwu zespolenia. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984