Skip to main content

Erlanger - Blackman zjawisko

(. J Erlanger, 1874/65, amerykański fizjolog; Blackman) zjawisko elektrokardiograficznym czasem obserwowano całkowitego bloku AV, składający się skrócenie odstępu P - R , jeśli znajduje się w zakresie od QRS . 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984