Skip to main content

Formuła Erlanger

(J. Erlanger 1874 -1965, Stany Zjednoczone Ameryki fizjolog) wzór, według którego szybkość impulsu wzbudzenia na włókna nerwowe jest wprost proporcjonalna do kwadratu średnicy cylindra osiowym.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984