Skip to main content

Erlanger metoda

( B.F. Erlanger) metoda oznaczania aktywności trypsyny w zawartości surowicy i dwunastnicy, w oparciu o zdolność do rozszczepiania syntetycznego trypsyny bezbarwny związek benzoilarginin-p-nitroanilid, tworząc kolorowy p-nitroaniliny, którego stężenie zależy od lorimetricheski.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984