Skip to main content

Ehrlicha teoria immunitetu

(P. Ehrlich, synchroniczna teoria łańcucha bocznego) jest jedną z pierwszych teorii tworzenia przeciwciał, zgodnie z którą komórki mają specyficzne antygenowe receptory uwalniane jako przeciwciała przez antygen.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984