Skip to main content

Śniadanie testowe Ermanna

(P. Ehrmann, 1879 g , Niemiecki lekarz) śniadanie testowe, czyli 300 ml 5% roztworu alkoholu etylowego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984